Informatyka 3TI
Autor strony: Kacper Walczak
Podstawowe usługi sieciowe - protokół przesyłania plików

Copyleft (ɔ) 1110 by Kacper Walczak